HENSEL – Made in GERMANY

Celosvetová certifikácia

naše protipožiarne systémy HENSOTHERM® sú schválené stavebnými orgánmi v súlade s normou DIN / EN / VKF / BS 476 / UL 263 / GOST.

About Main Image

HENSEL – bezpečnostné protipožiarne systémy, ktoré chránia ľudský život a majetok.

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

OCEĽ

Protipožiarne systémy pre oceľové konštrukcie exponované v interiéri a exteriéri. Vhodné pre otvorené nosníky, stĺpy a uzatvorené profily so zabezpečením požiarnej odolnosti od R15-R120.Náterové systémy vodou riediteľné, rozpúšťadlové, ale aj inovatívne dvoj komponentné protipožiarne produkty.

DREVO

Protipožiarne náterové systémy HENSOTHERM® pre ochranu dreva sú k dispozícii pre použitie v interiéri a exteriéri. Drevené konštrukcie ošetrené protipožiarnou ochranou HENSOTHERM® sú modernizované k zabezpečeniu ochrany "protipožiarnych stavebných materiálov triedy B1".

  HENSOTHERM 1 KS INNEN TRANSPARENT
  Protipožiarny vypeňovací náter pre drevené materiály pre vnútorné použitie–dosahuje klasifikáciu stupňa horľavosti B1 -neľahko horľavý materiál.

  HENSOTHERM 2 KS AUSSEN

  HENSOTHERM 2 KS INNEN
  Protipožiarny vypeňovací náter pre drevené materiály pre vnútorné použitie–dosahuje klasifikáciu stupňa horľavosti B1 -neľahko horľavý materiál.

  HENSOTOP SB
  Jednozložkový náter na báze rozpúšťadla. Vrchný krycí náter pre protipožiarne nátery línie Hensotherm pre vnútorné aj vonkajšie prostredie.

  HOLZGRUNG SB
  Jednozložkový základný náter na báze rozpúšťadla, transparentný priľnavosť podporujúci náter pre protipožiarne nátery línie Hensotherm na drevo.

BETÓN

Protipožiarne náterové systémy HENSOTHERM® pre zvýšenie požiarnej ochrany dutých betónových dosiek, plochých betónových stropov, betónových väzníkov, betónových podpier, betónových stien a rebrovaných stropov. prispievajú k zvýšeniu odolnosti voči požiaru až nad 240 minút, Náterové systémy značne oneskorujú nahromadenie tepla v betóne a tým zabraňuje roztrhnutiu betónu. Pri teplote nad 330°C sa betón a oceľové výstuže rozširujú/expandujú rôznou rýchlosťou. Vhodné pre renovačné práce v podzemných garážach či parkovacích domoch.

  HENSOMASTIK B3000
  Viskózny, nehygroskopický, ablačný protipožiarny náter. Značne oneskoruje nahromadenie tepla v betóne a tým zabraňuje roztrhnutiu betónu.

  HENSOTHERM 820 KS
  Pseudoplastický, nehygroskopický, intumescentný (napeňovací) protipožiarny náter. Značne oneskoruje nahromadenie tepla v betóne a tým zabraňuje roztrhnutiu betónu. Pri teplote nad 330°C sa betón a oceľové výstuže rozširujú/expandujú rôznou rýchlosťou.

TESNENIA LINEÁRNYCH STYKOV

Tesniace materiály HENSEL sú účinnou ochranou k uzatváraniu škár vo všetkých oblastiach stavebníctva, pri ľahkých priečkach pri spojení steny a stropu, taktiež i k utesneniu prechodov cez steny a stropy pri požiarnej ochrane elektrických a vzduchotechnických vedení.

  HENSOTHERM® Kitt
  Akrylový univerzálny tmel na báze vody, ktorý zabezpečuje flexibilné protipožiarne tesnenie pre lineárne škáry a tesnenie prestupov.

  TM Hensomastik 5KS viskos
 • Technický list

TESNENIA PRESTUPOV

Požiarne tesnenie prestupov a škár je veľmi dôležitá na udržanie požiarnej odolnosti priečok alebo stropov, ktoré majú otvory a ktoré by mohli umožniť prienik ohňa, alebo horúceho dymu do inej časti budovy. Účinné protipožiarne tesnenia v požiarnych deliacich konštrukciách zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zadržiavaní ohňa pri jeho zdroji. Je nevyhnutné, aby všetky otvory a škáry boli opatrené protipožiarnymi tesneniami, aby sa obmedzilo šírenie požiaru.

Protipožiarne systémy HENSEL poskytujú niekoľko integrovaných a efektívnych riešení protipožiarneho tesnenia prestupov inštalácií a škár vrátane jednoduchej montáže.

  HENSOMASTIK® 5KS Farbe , Viskos, SP
  HENSOMASTIK® 5KS je ablatívny, nehygroskopický protipožiarny náter/tmel použiteľný na prestupy inštalácií v stenách a stropoch. Je navrhnutý k zaisteniu tesnenia prestupov kovových rúr, plastových rúr, kompozitných rúr, rúr s izoláciou, káblov a káblových zväzkov. Disperzný náter/tmel je zložený z organických spojív, vody, minerálnych plnív, pigmentov a aditív.
  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 125
  Protipožiarna speňujúca páska pre ochranu prestupov nehorľavých potrubí v systéme HENSOMASTIK Mixed Penetration Seal EI 90 / EI 120 + EI 30 / EI 60
  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50
  Protipožiarna speňujúca páska k ochrane prestupov pre plastové a kompozitné potrubia v HENSOMASTIK® Mixed Penetration Seal EI90 /EI120
  HENSOMASTIK® Mixed Penetration Seal EI 60

  HENSOMASTIK® Mixed Penetration Seal EI30 / EI60

  HENSOMASTIK® Mixed Penetration Seal EI 90 / EI 120

KÁBLOVÉ ZVÄZKY

Protipožiarne systémy HENSOMASTIK® a HENSOTHERM® pre káble a káblové vedenia sa používajú ako alternatíva ku káblovým inštalačným kanálom a spomaľujú šírenie plameňov v prípade požiaru. Sú pre vnútorné aj vonkajšie použitie a všade tam, kde prevládajú nepriaznivé vonkajšie podmienky.

  TESNENIA


  HENSOTHERM® Kitt
  Akrylový univerzálny tmel na báze vody, ktorý zabezpečuje flexibilné protipožiarne tesnenie pre lineárne škáry a tesnenie prestupov.

  HENSOMASTIK® 5 KS Vorschott
  Pattress systém používaný ako káblové tesnenie (prestupové tesnenie) v pevných stenách a pevných podlahách

  HENSOTHERM® 7 KS HWD Pad
  Protipožiarne riešenie elektroinštalačných krabíc


  NÁTERY


  HENSOTHERM® 5 KS
  HENSOMASTIK® 5KS je ablatívny, nehygroskopický protipožiarny náter/tmel použiteľný na prestupy inštalácií v stenách a stropoch. Je navrhnutý k zaisteniu tesnenia prestupov kovových rúr, plastových rúr, kompozitných rúr, rúr s izoláciou, káblov a káblových zväzkov. Disperzný náter/tmel je zložený z organických spojív, vody, minerálnych plnív, pigmentov a aditív.


  BANDÁŽE


  HENSOMASTIK® Kabelbandage
  Tkanina zo sklenených vlákien potiahnutá obojstranne ablačným protipožiarnym náterom HENSOMASTIK® 5 KS Farbe; používa sa na opláštenie káblov a ich nosných a prídržných konštrukcií s dobou protipožiarnej ochrany až 90 minút. HENSOMASTIK® Kabelbandage je veľmi flexibilný, a preto ideálny na ovíjanie úzkych predmetov v interiéri aj exteriéri.

  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000
  Tkanina zo sklenených vlákien formátu A2, ktorá je obojstranne potiahnutá napeňovacou protipožiarnou vrstvou HENSOTHERM® 7 KS.

PREDAJ / DISTRIBÚCIA / DIMENZÁCIE

REALIZÁCIA / APLIKÁCIA

KONTROLA / CERTIFIKÁCIA

DOPYTOVÝ FORMULÁR

Vyplňte formulár a budeme robiť všetko preto, aby sme Vám s našou pomocou pomohli zrealizovať Váš projekt